Informacje dla akcjonariuszy – testowa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 czerwca 2024r.

Continue
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08 maja 2024r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19 października 2023r.

Continue
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2023r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 grudnia 2022r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2022r.

Continue
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08 czerwca 2022r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 06 kwietnia 2022r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 lutego 2022r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 grudnia 2021r.

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 października 2021r.

Continue
Informacja dotycząca dematerializacji akcji spółki

Continue

Continue
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 maja 2021r.

Continue
Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Continue
Infomacja o utracie odcinka zbiorowego akcji spółki

Continue
Infomacja o utracie odcinka zbiorowego akcji spółki

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na mocy par. 8 ust. 4-7 Statutu Spółki oraz art. 357 par. 2 k.s.h. ogłasza o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki. Pełna treść ogłoszenia

Continue
Infomacja o utracie odcinka zbiorowego akcji spółki

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na mocy par. 8 ust. 4-7 Statutu Spółki oraz art. 357 par. 2 k.s.h. ogłasza o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki. Pełna treść ogłoszenia

Continue
Przypomnienie – informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji.

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na podst. art 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zm. ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy

Continue

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. informuje o zwołaniu w dniu 15 grudnia 2020r. o godzinie 10.00 w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5 (Dom Górnika) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna

Continue
Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji. Ogłoszenie.

Dematerializacja akcji Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. – ogłoszenie – biuro nieczynne 04.12.2020. Treść ogłoszenia w poniższym pliku pdf.

Continue
Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji. Trzecie ogłoszenie.

Continue
Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji. Drugie ogłoszenie.

Dematerializacja akcji Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. – drugie ogłoszenie. Pełna treść ogłoszenia w poniższym pliku pdf.

Continue
Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji.

Continue