Budowa instalacji fotowoltaicznej

Kopalnia soli „KŁODAWA” S.A. realizuje projekt pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli KŁODAWA S. A.” (numer umowy o dofinansowanie POIS. 01.01.01- 00- 0001/21-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod działania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej, oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 MWe. Układ będzie wytwarzał energię elektryczną, która wykorzystana zostanie na potrzeby własne Spółki. Głównym elementem instalacji będą monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną, inwertery zmieniające prąd stały na zmienny oraz transformator umożliwiający podniesienie napięcia.

Efektem realizacji projektu ma być produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wynosząca 2670,82 MWhe/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 1920,33 MgCO2/rok.

Termin rozpoczęcia projektu: 01.02.2022 r.
Termin zakończenia projektu: 30.09.2023 r.