KONTAKT

Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.

62-650 Kłodawa, Aleja 1000-lecia 2
Tel. 63 27 33 200, fax 63 27 31 560
NIP: 666 000 33 38, REGON: 000041714, BDO: 000103751

Centrala
tel. 63 27 33 200

Sekretariat
tel. 63 27 33 351, fax 63 27 31 560
e-mail: kopalnia@sol-klodawa.com.pl 

Biuro Obsługi Turysty
tel. 63 27 33 304, 63 27 33 242
e-mail: bot@sol-klodawa.com.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000219532

Rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku bankowego: 43 1020 2762 0000 1402 0000 7468

Biuro Obsługi Klienta czynne w godz. 6.00 – 22.00 (w dni robocze). Wystawianie dokumentów upoważniających do załadunku towarów do godz. 20.00 (po godzinie 20.00 dokumenty mogą zostać wystawione w zależności od możliwości załadunkowych).

 

„Zgodnie z art. 32 c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 4-16 w/w ustawy, informujemy, że działalność prowadzona przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A. nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz oświadczamy, że w wyniku prowadzonej działalności nie doszło do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.”

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Maria Główczyńska – Michalak
tel. 63 27 33 260
e-mail: iodo@sol-klodawa.com.pl