Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 maja 2021r.