Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 grudnia 2021r.