Informacja dotycząca dematerializacji akcji spółki