Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 grudnia 2022r.