Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2023r.