Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 października 2021r.