Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji. Trzecie ogłoszenie.