Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2022r.