Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19 października 2023r.