Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 lutego 2022r.