Przypomnienie – informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji.

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na podst. art 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zm. ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółkido złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za oisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji nalezy składać osobiście w dni robocze w godzinach 6.00-14.00 w siedzibie spółki po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu 632733496.
Niniejsze wezwanie jest piatym spośród pięciu wymaganych przez przywołaną wyżej ustawę.

ogłoszenie dematerializacja 5

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in