Kruchy solne

Kruchy solne

Kruchy solne paszowe to bryły soli kamiennej nieregularnego kształtu o wadze 0,5 – 1,5 kg. Znajdują zastosowanie w gospodarce hodowlanej jako uzupełniajaca pasza mineralna dla zwierząt gospodarskich oraz dziko żyjących.

Charakterystyka produktu:

Barwa biała lub szara o odcieniu szarym lub różowym o różnej intensywności zabarwienia.

Opakowanie:

Kruchy paszowe sprzedawane są luzem, Na życzenie klienta mogą być pakowane w worki jutowe, kartony lub skrzynie.

Warunki przechowywania:

Sól przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych bez obcych zapachów.

Przeznaczenie:

Sól paszowa kamienna/materiał paszowy znajduje zastosowanie w rolnictwie oraz w procesie produkcyjnym pasz dla zwierząt.

Opis produktu:

Naturalna sól paszowa produkowana zgodnie z normą PN-C84081-2:1998
Nie zawiera alergenów oraz środków spożywczych GMO (genetycznie modyfikowanych).

Skład chemiczny:

  • NaCl – 97,0% min
  • Ca – 0,44% max
  • SO4 – 1,06% max
  • Mg – 0,2% max
  • H2O – 0,5% max
  • Części nierozpuszczalne w wodzie – 1,5 % max
  • Na życzenie klienta może być dodawany K4Fe(CN)6

Cechy chemiczne:

Sól paszowa odpowiada normie PN-C-84081-2:1998., skład chemiczny badany w Zakładowym Laboratorium Kontroli Jakości. Badania dodatkowe na zawartość metali ciężkich, dioksyn wykonywane są w laboratorium zewnętrznym.

Cechy biologiczne:

Na podstawie właściwości naturalnych oraz przeprowadzonych badań sól paszowa nie budzi zastrzeżeń mikrobiologicznych. Zawartość zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego- tolerancja zerowa.