Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 czerwca 2024r.