Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 06 kwietnia 2022r.