Infomacja o utracie odcinka zbiorowego akcji spółki