Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08 czerwca 2022r.