Władze spółki

ZARZĄD

WALDEMAR MARCINIAK – Prezes Zarządu

TOMASZ KROKOS – Członek Zarządu Wybrany przez Załogę

RADA NADZORCZA

MATEUSZ KRZYSZTOF ROJEK – Przewodniczący

MICHAŁ JAKUBASZEK- Wiceprzewodniczący

CEZARY WINIECKI –
Sekretarz

WOJCIECH PIOTR PUNCEWICZ – Członek Rady

PRZEMYSŁAW CZERWCZAK – Członek Rady