Sól paszowa

thumbnail (1)
thumbnail

Przeznaczenie

Sól paszowa kamienna/materiał paszowy znajduje zastosowanie w rolnictwie oraz w procesie produkcyjnym pasz dla zwierząt.

Opis soli paszowej

Naturalna sól paszowa produkowana zgodnie z normą PN-C84081-2:1998
Nie zawiera alergenów oraz środków spożywczych GMO (genetycznie modyfikowanych).

Skład chemiczny

  • NaCl – 97,0% min
  • Ca – 0,44% max
  • SO4 – 1,06% max
  • Mg – 0,2% max
  • H2O – 0,5% max
  • Części nierozpuszczalne w wodzie – 1,5 % max
  • Na życzenie klienta może być dodawany K4Fe(CN)6

Cechy chemiczne soli paszowej

Sól paszowa odpowiada normie PN-C-84081-2:1998., skład chemiczny badany w Zakładowym Laboratorium Kontroli Jakości. Badania dodatkowe na zawartość metali ciężkich, dioksyn wykonywane są w laboratorium zewnętrznym.

Cechy biologiczne

Na podstawie właściwości naturalnych oraz przeprowadzonych badań sól paszowa nie budzi zastrzeżeń mikrobiologicznych. Zawartość zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego- tolerancja zerowa.

Oferta naszej soli paszowej

  • luzem
  • worki 25 kg
  • big-bagi 1000 kg