Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 08 maja 2024r.