Wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS dla emerytów

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA w Kłodawie informuje, że od 19 sierpnia 2020 r. będą do pobrania WNIOSKI emeryta/ rencisty o wypłatę świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Druki będą wyłożone do pobrania przed Kopalnią i dostępne do pobrania na stronie internetowej Kopalni Soli „Kłodawa” SA w Kłodawie.

Każda pozycja w Części I Wniosku powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie, z zaznaczeniem właściwych pozycji (w szczególności dotycząca dochodu).

WNIOSEK musi być podpisany przez emeryta lub rencistę.

Wniosek źle wypełniony lub nie podpisany nie będzie uwzględniony do wypłaty świadczenia socjalnego.

Wypełniony WNIOSEK należy wrzucić do URNY znajdującej się przed Kopalnią lub przesłać pocztą na adres Kopalni.

Kontakt bezpośredni z Działem Spraw Pracowniczych jest niemożliwy z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem COVID –19.

Aby pobrać wniosek należy otworzyć poniższy plik pdf:

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in