Wypłata świadczenia z ZFŚS dla emerytów i rencistów

KOMUNIKAT

 

Poniżej (do pobrania) udostępniamy WNIOSEK emeryta/ rencisty o wypłatę świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Każda pozycja w Części I Wniosku powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie, z zaznaczeniem właściwych pozycji
(w szczególności dotycząca dochodu oraz numeru rachunku bankowego).

WNIOSEK musi być podpisany przez emeryta lub rencistę.

Wniosek źle wypełniony lub nie podpisany nie będzie uwzględniony do wypłaty świadczenia socjalnego.

Wypełniony WNIOSEK należy wrzucić do URNY znajdującej się przed Kopalnią lub przesłać pocztą na adres Kopalni.

 

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in