Wypłata świadczenia z ZFŚS dla emerytów i rencistów – 2023

KOMUNIKAT

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie informuje, że

od 07 sierpnia 2023 r. będą do pobrania WNIOSKI emeryta/ rencisty

o wypłatę świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Druki będą wyłożone do pobrania na portierni Kopalni i dostępne do pobrania na stronie internetowej Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie.

Każda pozycja w Części I Wniosku powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie, z zaznaczeniem właściwych pozycji

(w szczególności dotycząca dochodu oraz nr konta).

WNIOSEK musi być podpisany przez emeryta lub rencistę.

Wniosek źle wypełniony lub nie podpisany nie będzie uwzględniony do wypłaty świadczenia socjalnego.

Wypełniony WNIOSEK należy wrzucić do URNY znajdującej się na portierni lub przesłać pocztą na adres Kopalni.

 

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in