Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na mocy par. 8 ust. 4-7 Statutu Spółki oraz art. 357 par. 2 k.s.h. ogłasza o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki. Pełna treść ogłoszenia

Share

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na mocy par. 8 ust. 4-7 Statutu Spółki oraz art. 357 par. 2 k.s.h. ogłasza o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki. Pełna treść ogłoszenia

Share
Przypomnienie – informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji.

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. na podst. art 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zm. ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy

Share
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 15.12.2020r.

Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. informuje o zwołaniu w dniu 15 grudnia 2020r. o godzinie 10.00 w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5 (Dom Górnika) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna

Share
Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji. Ogłoszenie.

Dematerializacja akcji Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. – ogłoszenie – biuro nieczynne 04.12.2020. Treść ogłoszenia w poniższym pliku pdf.

Share