Regulamin przetargów


Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania spalin.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.